Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited has published Abhwanpatra for IPO issue.Please follow below link for Abhwanpatra and Prospectus.

Abhwawnpatra.

Prospectus.