SIP Calculator

Disclaimer:

Please note that the SIP calculator does not represent the actual returns and it is only for calculation of your expected return in given period of time. Mutual Funds do not have a fixed rate of return and it is not possible to predict the actual returns.

*Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.

 

म्युचुअल फण्डको योजनाले स्थिर प्रतिफलको प्रत्याभूत गर्दैन् साथै माथि उल्लेखित SIP Calculator मार्फत गणना हुने प्रतिफल तपाईले प्रबिष्ट गर्नु भएको विवरणका आधारमा अनुमानित प्रतिफल मात्र रहेको र वास्तविक प्रतिफल फरक पर्न जान सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

*कृपया लगानी गर्नुभन्दा अगाडि योजनाको बारेमा बिस्तृत अध्ययन गरी लगानी गर्न हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ

-->